จิ๋นซีฮ่องเต้

 

       ก่อนที่ข้าจะถือกำเนิดขึ้นมา เหล่าแม่ทัพเชื้อสายจียต่างสู้รบกันเองมายาวนานถึง 250 ปี นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่ายุคสงครามระหว่างแคว้น แต่นั้นก็เป็นเพียงบทสรุปที่รวบรัด เมื่อข้าเป็นหนุ่ม ข้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเจิ้งแห่งรัฐฉิน จากนั้นข้าก็ได้พยายามยุติสงครามทั้งหลาย ข้าปราบหัวเมืองต่างๆลงได้ทั้งหมดละมอบหมายให้ขุนนางปกครองหัวเมืองต่างๆ จากนั้นเมื่อข้าขึ้นเป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ (จักรพรรดิองค์แรกของประเทศจีน) ข้าได้รวมอำนาจทางทหารมาไว้ในมือของข้าแต่เพียงผู้เดียว ว่ากันตามความจริงคือ แผ่นดินจะต้องมีผู้ปกครองเพียงคนเดียวเท่านั้น และผู้นั้นจะต้องเป็นข้า

 

มรดกตกทอดถึงคนรุ่นหลัง

      จิ๋นซีฮ่องเต้คือผู้นำคนแรกที่รวมจีนเข้าเป็นแผ่นดินเดียวกัน หากไม่ได้ผลงานของพระองค์เป็นแบบอย่าง ประเทศจีนในปัจจุบันคงถูกแบ่งแยกเป็นประเทศต่างๆหลายประเทศเช่นเดียวกับประเทศในแถบยุโรป ตั้งตี่สมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นต้นมา ความคิดในการวมจีนเป็นหนึ่งเดียวก็ยังไม่เคยถูกลืมเลือนไป

ลำดับเหตุการณ์

  • 259 ปีก่อนคริสตกาล ประสูติเป็นองค์ชายของอ๋องแห่งรัฐฉินเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
  • 246 ปีก่อนคริสตกาล สืบอำนาจต่อจากพระบิดาและขึ้นเป็นผู้ปกครองรัฐฉิน
  • 221 ปีก่อนคริสตกาล สถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน
  • 220 ปีก่อนคริสตกาล โปรกให้สร้างกำแพงเมืองจีน
  • 210 ปีก่อนคริสตกาล เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 10 กันยายน ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 49 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *