ลำดับเหตุการณ์ของอริสโตเติล

ลำดับเหตุการณ์

384 ปีก่อนคริสตกาล เกิดที่เมืองสตากิราทางตอนเหนือของประเทศกรีซ

366 ปีก่อน คริสตกาล เข้าเรียนที่โรงเรียนของเพลโตกรุงเอเธนส์

342 ปีก่อนคริสตกาล เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในวัยเยาว์

355 ปีก่อนคริสตกาล ก็ตั้งโรงเรียนของเขาเองขึ้นในกรุงเอเธนส์ชื่อว่า ไลเซียม

322 ปีก่อนคริสกาลล เสียชีวติที่เมืองคาลซิสบนเกาะยูบีอา

นักปรัชญาชาวกรีก

โสเครติส (469 – 399 ปีก่อนคริสตกาล) สอนปรัชญาโดยฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

เพลโต(427-347 ปีก่อนคริสตกาล) เชื่อว่าความคิดคือความจริง ส่วนโลกแห่งวัตถุคือสิ่งลวง

ไดโอจีนิส (412 – 323 ปีก่อนคริสตกาล)ใช้ชีวิตสมถะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม

เดโมคริตุล(ประมาณ 460 – 370 ปีก่อนคริสตกาล) กล่าวว่า สสารประกอบด้วยอะตอมซึ่งเคลื่อนที่ในพื้นที่ว่าง

ข้อสันนิษฐานสำคัญที่ผิดพลาด

อริสโตเติลเป็นคนฉลาดรอบรู้ แต่ความคิดของเขาไม่ได้ถูกต้องเสมอไปตัวอย่างต่อไปนี้คือข้อสันนิษฐานที่ผิดพลาดของเขา

อริสโตเติลคิดว่า

ผู้ชายมีฝันมากกว่าผู้หญิง
สมองเป็นระบบระบายความร้อนของร่างกาย และกระบวนการคิด ต่างๆ เกิดขึ้นในหัวใ
แมลงวันมี 4 ขา
โลกคือจุดศูนย์กลางของจักรวาล

อริสโตเติลเสียชีวิตอย่างไร

ตามตำนานโบราณเล่าว่าอริสโตเติลกระโดดน้ำตายในทะเล กล่าวกันว่าสาเหตุที่เจาทำเช่นนั้นเนื่องจากสิ้นหวังที่ไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลงได้ แต่จากข้อเท็จจริงนักคิดชาวกรีกโบราณผู้นี้เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุธรรมชาติ

สูญหายและค้นพบ

หลังจากที่อริสโตเติลเสียชีวิตไปแล้ว 1,000 ปี  แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักงานเชียนของ เขาเลยต่อมาในยุคกลางเหล่านักปราญ์ได้เริ่มแปลงานเขียนบางส่วนของเขาจากภาษากรีกโบราณเป็นภาษาอารบิกและภาษาละติผู้คนทั่วโลกจึงหันมาคลั่งไคล้ความคิดของเขาอีกครั้ง ปัจจุบันเชื่อกันว่าต้นฉบับงานเขียนของอริสโตเติลมากถึงร้อยละ 65 อาจสูญหายไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *