อริสโตเติล

อริสโตเติล

มรดก ตกทอดถึงคนรุ่นหลัง

อาจะกล่าวได้อริสโตเติลเป็นนักคิดที่ทรงอธิพลสูงสุดตลอดกาล แม้ว่า งานเขียนของเขาจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนหลังจากที่เขาเขียนผลงานเหล้านั้นเป็นเวลานานถึง 2,000 ปี ความช่างสังเกตและความมีเหตุผลที่เขาใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติบนโลกใบนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ข้อเติมโตมาในยุคกรีกโบราณเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งในดินแดนเหล่านักปราชญ์ แม้ว่าข้าจะมีชีวิตในอดีตเมื่อนานมาแล้ว บางคนก็ยังคงกล่าวว่าข้านั้นรอบรู้กว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์นักปราชญ์อย่างเพลโตซึ่งเป็นอาจารย์ของข้า และโสเครติสซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ข้อนับเป็นนักคิดเพียงอย่าเดียวนั้นยังคงไม่พอ ความคิดสามารถพาเราก้าวหน้าไปได้ไกล แต่ถ้าอยากไปให้ไกลกว่านั้นเราต้องหัดสังเกตโลกอย่างจริงจังและแม้กระทั่งแยกมันออกมาดูเป็นส่วนๆ

 

ข้อศึกษาซากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานในร่างกายของพวกมัน ข้าแกะเปลือกไข่ไก่ออกมาดูเพื่อศึกษาว่าลูกไก่ไข่มีการเจริญเติมโตอย่างไร ข้อให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาของคนทั่วไปข้อถามคนเลี้ยงผึ้งเกี่ยวกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆได้แก่ สัตว์วิทยา พฤกศาสตร์ ฟิสิกส์ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา จิตวิทยา ดาราศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ตรรกศาสตร์ กวีพนธ์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์ และ ศาสตร์อื่นๆ อีกมากมายที่มีอยู่บนโลกใบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *